Team Coop – Repsol løfter norsk kvinnesykling

Sammen med Coop Norge blir nå Repsol Norge AS med som ny navnesponsor for sykkellaget tidligere kjent som Team Coop Hitec Products.  Team Coop- Repsol blir dermed bestående av ett kvinne- og ett herrelag 2024.

Kvinnelaget og herrelaget Team Coop – Repsol vil ikke bare bære samme navn, men knyttes sammen med felles sponsorer, kontor/lager, utstyr, ressurser og administrasjon på Sola Arena. En større organisasjon vil jobbe med driften bak lagene. Team Coop – Repsol vil gi like muligheter for begge kjønn til å satse på sykling.

«Vi er glade for at Repsol og Coop Norge ønsker å stryrke satsningen på kvinnsykling i Norge og internasjonalt. Dette sikrer kvinnelaget økonomisk de neste årene og vi gleder oss til å bære navnet Team Coop – Repsol sammen med herrelaget. Vi ser nå frem til en ny sesong, og har et mål om å bli det mest bærekraftige kontinentallaget og skal gi like muligheter for både kvinnene og herrene», sier manager for kvinnelaget Karl Lima i Team Coop – Repsol.

Viktig for sykkelsporten

Repsol S.A. er et verdensledende multienergiselskap med hovedkontor i Madrid, Spania. Selskapets norske datterselskap, Repsol Norge AS, har hovedkontor i Stavanger.

Sykling er godt for både kropp og sjel, samt miljø og klima og er helt i tråd med Repsols ønske om å bidra til mer fysisk aktivitet og vår strategi om å bidra til bærekraftig mobilitet. Vi har vært en støttespiller for sykkelsporten i Norge siden tidlig i 2016 gjennom vårt samarbeid med Tour des Fjords, , Tour of Norway og Stavanger Sykleklubb. Når muligheten bød seg til å inkludere et kvinnelag i team Coop- Repsol var vi ikke i tvil.,Vi ønsker å bidra til utvikling sykkelsporten både nasjonalt og internasjonalt, slik at talenter av begge kjønn som virkelig ønsker å satse på sykling som toppidrett skal få like muligheter til å gjøre dette», sier Vidar Nedrebø, administrerende direktør i Repsol Norge AS.

Støtter talentene

Coop er eid av folket og er sammen med samvirkelagene en av landets største sponsorer. Coop Norge har vært en samarbeidspartner med herrelaget siden 2015 og kvinnelaget, siden 2021.

«Coop er stolte av å støtte et sykkellag som gir like muligheter for unge ryttere, til både å trene sammen og sykle ritt for å utvikle seg både sportslig og personlig. Sykkel engasjerer mange, og Coop ønsker å benytte samarbeidet til å inspirere og motivere til økt aktivitet. Sykling er en sunn form for trening, som både unge og eldre kan glede seg over», sier sponsorsjef Vegard Hansen i Coop Norge, som uttrykker glede over at flere ser verdien i laget.

«Coop Norge har vært tydelige på at vi har ønsket å videreføre vår støtte til laget, men at man har vært avhengig av å få på plass flere sponsorer. Vi er derfor glade for at Repsol, som oss, ønsker å gi like muligheter for å støtte Norges største talentfabrikker for unge sykkeltalenter», sier Hansen.

Sentral aktør i norsk og internasjonal sykkelsport for kvinner

Tidligere Team Coop Hitec Products kvinnelag, nå Team Coop – Repsol, har siden 2009 vært Skandinavias eneste kvinnelige kontinentallag. Karl Lima og Tone Lima Hatteland har i 14 sesonger drevet kvinnelaget alene. De har gjort det mulig for norske kvinnelige syklister å sykle ritt på den internasjonale arena. Laget har hatt begrenset med ressurser og i stor grad blitt drevet på dugnad av ekteparet Lima, men det har ikke hindret laget fra å være en viktig aktør i internasjonal kvinnesykling og et av de lengstlevende lagene i så måte. Laget har syklet en rekke av de største rittene for kvinner og syklet også kvinnenes Tour de France i år. Hitec Products AS har vært en del av lagets navn i 15 år, og vil fortsatt være en betydelig sponsor

Team Coop – Repsol kvinnelag har signert 12 ryttere for 2024 sesongen.

Team Coop – Repsol herrelag har signert 10 ryttere for 2024 sesongen

Ny organisasjonsstruktur

Team Coop – Repsol har base i Stavanger regionen, og lagene vil knyttes sammen med felles kontorer, ressurser og administrasjon på Vår Energi Arena Sola. Tone Hatteland Lima blir Hovedsportsdirektør for kvinnelaget og vil jobbe i administrasjonen som står for den daglige driften av lagene. Karl Lima fortsetter som Team Manager for kvinnelaget, mens Jan Erik Fjotland fortsetter som Team Manager for herrelaget

Fjords Cycling AS blir også sentral i organiseringen rundt lagene, og administrasjonen vil jobbe med Team Coop – Repsol på lik linje med Tour of Norway.

«Fjords Cycling eies av fire lokale sykkelklubber i Rogaland. Det er derfor naturlig for oss å ta ansvar for å bidra til norsk sykkelsport både lokalt- og nasjonalt, at vi også nå får en posisjon inn i kvinnesykling er noe vi gleder oss til og ser frem til å jobbe med. Laget har en lang historie, og vi skal ta med oss det som har vært bra, samtidig er vi opptatt av å fornye og relansere laget som noe nytt og bærekraftig og i størst mulig grad fremstå som ett lag», sier Roy Hegreberg som er daglig leder i Fjords Cycling AS

Illustrasjonsbilde Team Coop – Repsol 2024

Leave a comment